This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

Alles over bougies (NL)


WORKSHOP BOUGIES

Index
1. Inleiding
2. Wat is een bougie?
3. Uit welke onderdelen bestaat een bougie?
4. Hoe werkt een bougie?
5. Hoe stel ik een bougie af?
6. Hoe bepaal ik de staat van een bougie?
 
Inleiding
In deze korte handleiding vertel ik je wat je kunt aflezen van de bougie.
Een hele uitgebreide verklaring kun je vinden op : https://nl.wikipedia.org/wiki/Bougie
 
Wat is een bougie?
Een van de belangrijkste onderdelen van het ontstekingssysteem van een mengselmotor is de bougie (letterlijk: kaars) of ontstekingskaars. De bougie ontsteekt het samengeperste lucht-brandstof mengsel in de mengselmotor door middel van een elektrische vonk.
 
Uit welke onderdelen bestaat een bougie?
Een bougie bestaat uit drie delen:
  • het metalen bougielichaam met metrische schroefdraad en een zeskant, waaraan ook een of meer massa-elektroden bevestigd zijn;
  • een porseleinen isolator, gasdicht bevestigd in dit lichaam
  • een centrale elektrode met aan de bovenzijde een bevestigingpunt voor de bougiekabel.
 
Hoe werkt een bougie?
Het uiteinde van de centrale elektrode bevindt zich op een (door de fabrikant voorgeschreven) afstand van de massa-elektrode en over die afstand springt de vonk over. Wil men verzekerd zijn van een goede werking van de bougie, dan dienen de volgende drie punten in acht te worden genomen:
  • de elektrodenafstand
  • de warmtegraad
  • de algemene toestand (kleur elektrode en porselein)

Omtrent de elektrodenafstand valt op te merken, dat men deze regelmatig moet controleren en afstellen op de door de fabrikant aangegeven waarde (b.v. 0,6 mm). Wat de algemene toestand van de bougie betreft, deze mag niet vervuild zijn door koolafzetting of loodresten (want dan wordt er een geleidende laag over de porseleinen isolator gevormd).

 
Hoe stel ik een bougie af?
In de onderstaande afbeelding kun je zien hoe de electrodeafstand gemeten kan worden. Dit hoe je niet persé met het onderstaande gereedschap te doen, je kunt er ook de voelermaat voor je kleppen voor gebruiken.
1
Het testen van de elektrodeafstand door middel van een voelermaat.
 
2
Met speciaal gereedschap kan je de bougie afstellen. Een voelermaat werkt ook en mocht je dat niet voorhanden hebben, pak dan een schroevendraaiertje.
 
Hoe bepaal ik de staat van de bougie?
Over het algemeen bepaal je de toestand van de bougie door een visuele inspectie. Deze inspectie geeft je direct inzicht in de carburateur- en onstekingsafstellingen en eventuele slijtage aan de zuigerveren of pakkingen.
 
Bougie bij correcte afstelling
3
Een koffiekleurige of lichtgrijze bougie geeft aan dat de afstelling van de motor correct is. Deze kleur geeft ook aan dat de bougie de juiste hittegraad heeft.
 
Schade door slechte olie of olielekkage
4
Witte aanslag kan zich op de bougie vormen door het gebruik van olie van een lage kwaliteit of door olielekkage. Deze aanslag moet worden verwijderd om een gloeipunt te voorkomen. Controleer tevens je pakkingen en olieschraapveer.
 
Schade door te rijk mengsel of slecht ontstekingssysteem
5
Een zwarte gekoolde bougie kan komen door een te rijk mengsel of een niet goed functionerend ontstekingssysteem. Als aanpassingen niet werken, probeer dan een "hetere" bougie te monteren.
 
Schade door versleten olieschraapveer of slecht ontstekingssysteem
6
Een natte bougie kan duiden op een versleten olieschraapveer of een niet goed functionerend ontstekingssysteem. Gevolg hiervan is dat de vonk langs de isolator geleid wordt en daarom niet een juiste vonk genereerd.
 
Schade door verkeerd ontstekingstijdstip of te arm mengsel
7
Een spierwitte isolator of een gesmolten electrode duidt op een te vroege ontsteking of een te arme brandstof afstelling. De boudie is hierdoor te heet geworden. Als aanpassingen niet werken, probeer dan een "koudere" bougie te monteren.
 
Schade door algemeen gebruik, versleten bougie
8
Een versleten bougie zorgt niet alleen voor een te hoog benzineverbruik maar ook voor een overbelast ontstekingssysteem. Dit komt omdat de vonk een grotere afstand moet afleggen.

 


Dit is een handleiding van 4-stroke.net
Bronnen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bougie, Haynes

Please log in or register for free to comment!

Category: